Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o ZPEWiR w Stemplewie: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z ZPEWiR w Stemplewie i jej komórkami organizacyjnymi.

 

Szansa na zdobycie kwalifikacji w Stemplewie!

 

Zawód: Rolnik – Kwalifikacyjny Kurs ROL.04

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  i Rehabilitacyjnych  w Stemplewie prowadzi rekrutację na kwalifikacyjny kurs zawodowy  w kwalifikacji ROL.04  – prowadzenie produkcji rolniczej -  613003

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5  -  2 lata   dla osób dorosłych

Wykwalifikowaną kadrę
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz bazę dydaktyczną

Po skończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacz zdobywa uprawnienia do przejęcia gospodarstwa, oraz zakupu ziemi.

 

Zapisy w sekretariacie ZPEWIR w Stemplewie. Kurs rozpoczyna się we wrześniu 2020r Zapisy trwają do 30 lipca 2020r.   lub do wyczerpania limitu miejsc. ( 2 x 30 osób )

Decyduje kolejność zgłoszeń. ZPRWIR Stemplew tel. 63 2881106, e-mail: sekretariat [AT] zpewirstemplew [DOT] pl

        Po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, dostaniesz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik, posiadając wykształcenie zawodowe lub średnie lub wyższe możesz uzyskać DYPLOM potwierdzający kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.

Kwalifikacje rolnicze to jeden z koniecznych wymogów do:

 • zakupu ziemi
 • otwarcia gospodarstwa rolnego,
 • uzyskiwania dopłat,
 • uzyskiwania dotacji,                               

 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie to:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie

 • Wczesne Wspomagane Rozwoju Dziecka
 • Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze
 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stemplewie

 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2