Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w ZPEWiR w Stemplewie oraz o wynikach naboru.

                                                                                   Stemplew 06.07.2020r. 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Głównego księgowego

w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Lidia Kunicka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                Dyrektor ZPEWiR w Stemplewie

                                                                        Andrzej Zielonka